צרו קשר 054-5200720

טכניקת ה – ®EMF

®EMF – המפגש הטיפולי

 הטכניקה מורכבת מ – 12 שלבים. כל שלב הינו מפגש טיפולי.

לכל שלב יש מבנה מסוים שאינו משתנה . 

חלק מהשלבים נעשים כשהמטופל שוכב על מיטת הטיפולים ומקבל מעין מסאג' אנרגטי ללא מגע 

וחלקם נעשים בישיבה כשהעבודה האנרגטית מתרחשת דרך אמירות בקול. 

הכוונון האנרגטי הוא ייחודי לאדם המקבל את הטיפול בעוד המבנה והתהליך נשארים קבועים בכל פעם. 

הכוונון נקבע על פי חכמתו הפנימית של מקבל הטיפול . 

כל טיפול מורכב ממספר שלבים: 

    הכנת השדה האנרגטי 

    ניקוי הסיבים ומרכזי האנרגיה השונים 

    איזון האנרגיה בשדה ובמרכזי האנרגיה 

    חיזוק והעצמה של תבניות אנרגיה הקיימות בשדה 

כל מפגש מתבטא בחיזוק ה-UCL ומאפשר לנו לשאת מטען חשמלי גדול יותר באופן קבוע. 

 

ארבעת השלבים הראשונים מתקבלים כשהמטופל שוכב לבוש על מיטת הטיפולים והמטפל מזרים אנרגיה תוך שימוש בכח הכוונה, בכוונות הנאמרות בקול רם, ובסדרת תנועות ידיים בסגנון טאי-צ'י הנעשות בשדה האנרגיה של המטופל. בנקודות מסוימות לאורך הטיפול מניח המטפל את ידיו לרגעים מספר על גוף המטופל אך מרבית הטיפול נעשה ללא מגע כללבית התנועות מלוות בכוונה הנאמרת בקול. התהליך מתמיר את האנרגיה הישנה שמקבעת ומשמרת בתוכנו הרגלים, ומאפשר בניה וכוונון של תבניות אנרגיה חדשות המשמשת אותנו בחיי היומיום ומהוות עבורנו מקור של כוח ועצמה. אנרגיה זו מאפשרת לנו ליצור את השינויים הרצויים בחיינו ולהתמודד עם ההתרחשויות שמתקיימות בחיינובקול רם על ידי המטפל אך התקשורת העיקרית בכל מפגש בכל אחד מהשלבים זה היא התקשורת האנרגטית המתרחשת בין אדם אחד לרעהו. במפגש זה התהליך מתמיר את האנרגיה הישנה שמקבעת ומשמרת בתוכנו הרגלים, ומאפשר בניה וכוונון של תבניות אנרגיה חדשות המשמשת אותנו בחיי היומיום ומהווה עבורנו מקור של כוח ועצמה. אנרגיה זו מאפשרת לנו ליצור את השינויים הרצויים בחיינו ולהתמודד עם ההתרחשויות שמתקיימות בחיינו